VGTC Visualization Awards

TVCG Visualization Award
The 2021 Visualization Lifetime Achievement Award

Test of Time Awards

Test of Time Award (10 Year)
Test of Time Award - IEEE VAST 2012 Paper
Sean Kandel, Andreas Paepcke, Joseph M. Hellerstein, Jeffrey Heer
Test of Time Award (20 Year)
Test of Time Award - IEEE INFOVIS 2002 Paper
Catherine Plaisant, Jesse Grosjean, Benjamin B Bederson.
Test of Time Award (10 Year)
Test of Time Award - IEEE INFOVIS 2012 Paper
Michael Sedlmair, Miriah Meyer, Tamara Munzner
Test of Time Award (25 Year)
Test of Time Award - IEEE VIS 1997 Paper
Mark Duchaineau, Murray Wolinsky, David E. Sigeti, Mark C. Miller, Charles Aldrich, Mark B. Mineev-Weinstein
Test of Time Award (15 Year)
Test of Time Award - IEEE VIS 2007 Paper
Christoph Garth, Florian Gerhardt, Xavier Tricoche, Hans Hagen
Test of Time Award (15 Year)
Test of Time Award - IEEE VIS 2008 Paper
Attila Gyulassy, Peer-Timo Bremer, Bernd Hamann, and Valerio Pascucci

Best Papers/Posters Awards

Paper Award
Full Papers Best Paper
Elsie Lee-Robbins, Eytan Adar
Paper Award
Full Papers Best Paper
Lace Padilla, Racquel Fygenson, Spencer C. Castro, Enrico Bertini
Paper Award
Full Papers Best Paper
David Hägele, Tim Krake, Daniel Weiskopf
Paper Award
Short Papers Best Paper
Leilani Battle, Danni Feng, Kelli Webber
Paper Award
VIS Best Poster
TBA
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Ying Zhao, Luhao Ge, Huixuan Xie, Genghuai Bai, Zhao Zhang, Qiang Wei, Yun Lin, Yuchao Liu, Fangfang Zhou
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Yang Shi, Tian Gao, Xiaohan Jiao, Nan Cao
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Nicole Sultanum, Farooq Naeem, Michael Brudno, Fanny Chevalier
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Benjamin Bach, Euan Freeman, Alfie Abdul-Rahman, Cagatay Turkay, Saiful Khan, Yulei Fan, Min Chen
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Abhraneel Sarma, Shunan Guo, Jane Hoffswell, Ryan Rossi, Fan Du, Eunyee Koh, Matthew Kay
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Wai Tong, Zhutian Chen, Meng Xia, Leo Yu-Ho Lo, Linping Yuan, Benjamin Bach, Huamin Qu
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Qianwen Wang, Kexin Huang, Payal Chandak, Marinka Zitnik, Nils Gehlenborg
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
David Bauer, Qi Wu, Kwan-Liu Ma
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Kai Lawonn, Monique Meuschke, Pepe Eulzer, Matthias Mitterreiter, Joachim Giesen, Tobias Günther
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
JAditeya Pandey, Arjun Srinivasan, Vidya Setlur
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Yihong Wu, Dazhen Deng, Xiao Xie, Moqi He, Jie Xu, Hongzeng Zhang, Hui Zhang, Yingcai Wu
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Nate Morrical, Alper Sahistan, Ugur Gudukbay, Ingo Wald, Valerio Pascucci
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Xiaoyu Zhang, Jorge H Piazentin Ono, Huan Song, Liang Gou, Kwan-Liu Ma, Liu Ren
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Yang Shi, Pei Liu, Siji Chen, Mengdi Sun, Nan Cao
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Tica Lin, Zhutian Chen, Yalong Yang, Daniele Chiappalupi, Johanna Beyer, Hanspeter Pfister
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Catalina Vajiac, Duen Horng Chau, Andreas Olligschlaeger, Rebecca Mackenzie, Pratheeksha Nair, Meng-Chieh Lee, Yifei Li, Namyong Park, Reihaneh Rabbany, Christos Faloutsos
Paper Award
Full Papers Honorable Mention
Neng Shi, Jiayi Xu, Haoyu Li, Hanqi Guo, Jonathan Woodring, Han-Wei Shen
Paper Award
Short Papers Honorable Mention
Maoyuan Sun, Yue Ma, Yuanxin Wang, Tianyi Li, Jian Zhao, Yujun Liu, Ping-Shou Zhong
Paper Award
Short Papers Honorable Mention
Bingjie Xu, Shunan Guo, Eunyee Koh, Jane Hoffswell, Ryan Rossi, Fan Du
Paper Award
VIS Posters Honorable Mention
TBA

Academy Inductees

VIS Academy
IEEE Visualization Academy
To Be Announced